Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2018

Tản mạn về phản động

Chúng ta ngày ngày được nghe và bình phẩm người này, người kia là phản động... Nhưng, có những chưa hẳn người nói ra đã hiểu "phản động" thực chất là gì?

Bài viết ngắn này nhằm đưa ra một cái nhìn khác về "phản động"